Praktikforløb

HÅNDHOLDT VIRKSOMHEDSBASERET ERHVERVSTRÆNING


Målgruppe

Overordnet er målgruppen bred og vi lægger vægt på at være et fleksibelt tilbud, som tilrettelægger forløbende efter de ressourcer og udfordringer de unge, som udgangspunkt, har. Med  det in mente, så kendetegner følgende oftest den ungegruppe vi arbejder med:

 • 15-30 år.
 • Forskellige diagnoser; Angst, Autisme, Aspergers, ADHD osv.
 • Baggrund kan være: Uden aktivitet gennem længere tid, negative erfaringer fra folkeskolen og uafklarethed.

Case: Sebastian

Casen er opdigtet, for at forklare hvordan et Praktikforløb hos UUV Praktikpladsen er bygget op.

 • Indledende kontakt mellem Sagsbehandler/vejleder/Koordinator på UUV Praktikpladsen
 • Opstartsmøde med Sebastian og relevant netværk; mentor, forældre, vejleder, sagsbehandler eller andre.
 • Opstart af praktik hurtigst muligt, indenfor 14 dage.
 • Match med virksomhed, sparring om Sebastians ressourcer, udfordringer, behov o.a.
 • Besøg på virksomhed sammen med Sebastian.
 • Tæt opfølgning med Sebastian og virksomhed under praktik.
 • Evaluering efter/imellem praktikker, vejledende samtaler, forlænge/finde ny praktik og evt. besøg på uddannelsessteder.
 •  Løbende afklaring, mestring, afprøvning og dokumentation.
 • Afslutning, overlevering og slutdokument.
 • Fælles for ovenstående: Fleksible og individuelle løsninger.

Fordele ved praktik

Herunder er oplistet de fordele de unge kan opleve, ved at være i Praktikforløb gennem UUV Praktikpladsen.

 • Oplevelse af sammenhold, ansvar og forventninger
 • Positive oplevelser med et erhverv.
 • Struktur og krav i hverdagen.
 • Tydelig progression - selvtillid.
 • Identitet og positiv rolle.
 • Motivation og modning.
 • Afklaring - ressourcer og udfordringer.
Scroll to top